../

Vizyonumuz

 

Kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimseyen, doğruluk ve güveni en önemli değerleri olarak koruyan firmamız, üstlendiği görevlerde farklılıklar yaratarak kalıcı eserler yaratma hedefi ile kalite ve uygulama süresi açısından üstün başarı ile yürüten bir işletme olma özelliğini koruyan, çağdaş ve modern Türkiye için, ülkemiz ekonomisine katkısını sürekli olarak arttırmayı hedeflemektedir.
Mobilya sektöründe verimlilik, kalite, iş ve çalışan güvenliği konularında standartları belirleyen Türkiye'nin en güvenilir şirketleri arasında yer alma hedefi ve bilinci ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz,

Geleceğimizi bugünden şekillendiriyoruz. Varlık nedenimiz olan müşterilerimize güvenli mobilyalar, ferah mekânlar ve uygun fiyat fırsatları yaratmaktayız, .
Dünya ve ülke çapında öncü, girişimcilik ruhu taşıyan, ilk ve örnek olma özelliği taşıyan tasarımlar ışığında geliştirdiğimiz projeler ile ülkemizin önemli mobilya tasarimlarini yapmak gibi sorumluluklari taşımaktayız.

Misyonumuz

 

Mühendislik ve yönetim bilimlerindeki en son teknolojik olanakları kullanılarak daima yüksek kalite standartlarında gelişen mobilya teknolojileriyle uygun ürünler üretmektedir.
Müşteri memnuniyetini ön planda tutmak ve mükemmelleşme anlayışını esas alarak, insana, doğaya, çevreye ve topluma saygılı üstün nitelikli ürün anlayışını, kusursuz proje ve uygulama sistemleriyle birleştirme hedefini taşımak, günümüz için ve gelecek kuşaklara karşı sosyal sorumluluğu yerine getirmeyi kurum kültürünün bir parçası olarak konumlandıran Vicente Mobilya, çalışmalarını planlarken, süreklilik ilkesini ön planda tutmakta, sosyal sorumluluğun sürdürülebilir projelerden oluşmasının, Türkiye ve dünya için sağlanacak fayda açısından önemli olduğuna inanmaktadır. Çalışmalarında bu ilkeyi temel almakta ve toplumsal projelerinde sürdürülebilir çevre konusuna odaklanmaktadır.
Misyonumuz, çevre koruma bilinciyle davranarak örnek projeler ile bu bilinci yayarak mobilya sektöründe önder bir firma olmak, karşılıklı güven ve saygının hâkim olduğu insan kaynakları ile en iyi niteliklere sahip insan gücünü istihdam etmeyi sağlamaktır.